Контроль логістики

КОНТРОЛЬ ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

1300901126_20Контроль логістичних операцій – це один з нових перспективних напрямків нашої діяльності, що дозволяє забезпечити раннє виявлення та ефективне вирішення проблемних ситуацій на складах, базах зберігання ті ін. (нестачі, залишки, пересортиця, брак, недовкладення, перевкладення, порча, знищення ТМЦ)

ТОВ «СТАНДАРТ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ» має значний досвід логістичного контролю – створення на підприємствах незалежної служби обліку та контролю (контрольно- ревізійного підрозділу).

Якість та ефективність послуг, що надаються Замовнику від ТОВ «СТАНДАРТ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ» базуються на основних принципах:

1.Централізованості (при виникненні вагомих збоїв та відхилень від регламентованого плану, першим має бути проінформованим керівник.

2. Адекватності вмісту виду діяльності (система безпеки та контроль мають бути пристосовані до особливостей сфери діяльності певної організації).

3. Об’єктивності (безпристрасність незалежного обліковця у відношенні будь-кого, неприпустимість впливу особистих відносин на роботу незалежного обліковця).

4.Гнучкості (пристосування до поточних змін).

5. Контроль має бути проактивним (контроль має виявляти проблему та збої до моменту їх виникнення для своєчасного вирішення).

6. Націленість на результативність та усунення проблеми (а не її констатацію).

7. Регулярності (дієвість заходів безпеки залежить від рівня активності контролю, чим менші проміжки часу між операціями контролю, тим він ефективніший).

ТОВ «СТАНДАРТ БЕЗПЕКИ УКУРАЇНИ» пропонує наступні основні напрямки діяльності служби обліку та контролю (створення контрольно-ревізійного підрозділу), які забезпечують захист логістики, безпечність операцій:

1. Здійснення контролю за входом-виходом на складське приміщення;

2. Контроль процесів з передачі, отримання, товарно-матеріальних цінностей та документів;

3. Контроль за якістю виконання складських операцій;

4.Проведення/участь у інвентаризаціях, що проводяться.

5.Здійснення регулярних перерахунків та переобліку товару в зонах відправлення/отримання та зберігання;

6. Робота з претензіями клієнтів;

7. Контроль режиму доступу до документів та ТМЦ (товарно-матеріальним цінностям).

Завдання служби обліку та контролю (контрольно-ревізійного підрозділу):

  • Контроль виконання складських операцій;
  • Контроль операцій з передачі/отримання товарно-матеріальних цінностей;
  • Також спеціалісти КРГ можуть бути відповідальними за виявлення:

– Проблем з постачальниками ТМЦ (виявлення виробничих недовкладень у конкретного постачальника);

– Вразливої номенклатури товару при зберіганні або в процесі обробки (виявлення частих недостач);

– несумлінних службовців (експедиторів та комірників).

Склад служби обліку та контролю (контрольно-ревізійного підрозділу) визначається відносно кількості та обсягу потрібних для виконання задач та узгоджується із Замовником.

Наш логістичний контроль забезпечить зниження Ваших збитків!