Контроль логістики

КОНТРОЛЬ ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

1300901126_20Контроль логістичних операцій – це одне з нових перспективних напрямків нашої діяльності дозволяє забезпечити раннє виявлення та ефективне вирішення проблемних ситуацій на складах, базах зберігання і т.д. (Недостачі, надлишки, пересортиця, шлюб, недовкладання, перевкладання, псування, знищення ТМЦ).

ТОВ «СТАНДАРТ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ» має великий досвід логістичного контролю – створення на підприємствах незалежної служби обліку і контролю (контрольно-ревізійного підрозділу).

Якість та ефективність наданої послуги Замовнику від ТОВ «СТАНДАРТ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ» ґрунтується на основних принципах:

1. Централізованості (при виникненні серйозних збоїв і відхилень від регламентованого плану, першим повинен бути проінформований керівник).
2. Адекватності змістом виду діяльності (система безпеки і контроль повинна бути пристосована до особливостей сфери діяльності певної організації).
3. Об’єктивності(неупередженість незалежного обліковця стосовно кого-небудь, неприпустимість впливу особистих відносин на роботу незалежного обліковця).
4. Гнучкості(пристосування до змін, що відбуваються).
5. Контрольповинен бути проактивним (контроль повинен виявляти проблему і збої до моменту їх виникнення, для своєчасного їх вирішення).
6. Націленість на результативність і усунення проблеми (а не її констатацію).
7. Регулярності (дієвість заходів безпеки залежить від рівня активності контролю, чим менше проміжки часу між операціями контролю, тим він ефективніший).

ТОВ «СТАНДАРТ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ» пропонує наступні основні напрямки діяльності служби обліку і контролю (створення підрозділу контрольно-ревізійного), які забезпечують захист логістики, безпеку операцій:

 1. Здійснення контролю за входом-виходом на складське приміщення;
 2. Контроль процесів щодо передачі, отримання, товарно-матеріальних цінностей і документів;
 3. Контроль над якістю виконання складських операцій;
 4. Проведення / участь у проведених інвентаризації;
 5. Здійснення регулярних перерахунків і переобліку товару в зонах відправки / отримання та зберігання;
 6. Робота з претензіями клієнтів;
 7. Контроль режиму доступу до документів та ТМЦ (товарно-матеріальних цінностей).

Завдання служби обліку і контролю (контрольно-ревізійного підрозділу):

  • Контроль виконання складських операцій;
  • Контроль операцій з передачі/отримання товарно-матеріальних цінностей;
  • Також спеціалісти КРГ можуть бути відповідальними за виявлення:

-Проблем з постачальниками ТМЦ (виявлення виробничих недовкладень у конкретного постачальника);
-Вразливої номенклатури товару при зберіганні або в процесі обробки (виявлення частих недостач);
-несумлінних службовців (експедиторів та комірників).

Склад служби обліку та контролю (контрольно-ревізійного підрозділу) визначається відносно кількості та обсягу потрібних для виконання задач та узгоджується із Замовником.

Наш логістичний контроль забезпечить зниження Ваших збитків!